» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 listopada 2009 roku

Tytuł:  Uchwała nr 244/1248/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach raportu z wykonania "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2007-2015" za lata 2007 i 2008.

Symbol: 244/1248/2009

Załączniki:
1) Raport z wykonania "Programu Ochrony Środowiska Powiatu Tarnogórskiego na lata 2007-2015" Typ: DOC, Rozmiar: 523.5 KB

Data wprowadzenia: 2009-11-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1247/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 listopada2009 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do zaciągnięcia zobowiązania w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 244/1247/2009

Data wprowadzenia: 2009-11-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1245/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Symbol: 244/1245/2009

Załączniki:
1) OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU POWIATU Typ: DOC, Rozmiar: 243.5 KB
2) Załączniki do projetku budżetu Powiatu na 2010 rok Typ: XLS, Rozmiar: 252.5 KB
3) PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2010 I LATA NASTĘPNE Typ: XLS, Rozmiar: 28 KB

Data wprowadzenia: 2009-11-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1243/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

Symbol: 244/1243/2009

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 244/1243/2009 Typ: XLS, Rozmiar: 177 KB

Data wprowadzenia: 2009-11-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1242/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

Symbol: 244/1242/2009

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 244/1242/2009 Typ: XLS, Rozmiar: 67 KB

Data wprowadzenia: 2009-11-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 244/1241/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

Symbol: 244/1241/2009

Załączniki:
1) załączniki do uchwały nr 244/1241/2009 Typ: XLS, Rozmiar: 23.5 KB

Data wprowadzenia: 2009-11-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1257/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zgłoszenia wniosków do zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego założeniem parkowym Parku Świerklanieckiego

Symbol: 244/1257/2009

Data wprowadzenia: 2009-11-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1256/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie cofnięcia udzielonego Naczelnikowi Wydziału Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 244/1256/2009

Data wprowadzenia: 2009-11-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1253/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał XLIV sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

Symbol: 244/1253/2009

Data wprowadzenia: 2009-11-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1252/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pana Wenancjusza Małoty nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Symbol: 244/1252/2009

Data wprowadzenia: 2009-11-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1255/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zgłoszenia wniosków do zmian oraz opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w sołectwie Świerklaniec w rejonie ulic Parkowej, Tarnogórskiej, Wiosennej i Damrota

Symbol: 244/1255/2009

Data wprowadzenia: 2009-11-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1249/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 166/787/2008 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24.11.2008 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Zakładu Budżetowego w Tarnowskich Górach zmienionego uchwałą nr 177/854/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12.01.2009 r.

Symbol: 244/1249/2009

Data wprowadzenia: 2009-11-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1254/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach Strefy Aktywności Gospodarczej w Miasteczku Śląskim

Symbol: 244/1254/2009

Data wprowadzenia: 2009-11-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1251/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie wydania opinii o zaliczeniu drogi do kategorii dróg gminnych na obszarze Gminy Zbrosławice

Symbol: 244/1251/2009

Data wprowadzenia: 2009-11-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1250/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego - Panią Krystynę Kosmalę do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego na rozprawie administracyjnej w sprawie ustalenia odszkodowania dla Powiatu Tarnogórskiego.

Symbol: 244/1250/2009

Data wprowadzenia: 2009-11-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 244/1246/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

Symbol: 244/1246/2009

Załączniki:
1) Uchwała nr 244/1246/2009 Typ: DOC, Rozmiar: 669.5 KB

Data wprowadzenia: 2009-11-13

WIĘCEJ »
POWRÓT