» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 listopada 2009 roku

Uchwała nr 244/1250/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego - Panią Krystynę Kosmalę do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego na rozprawie administracyjnej w sprawie ustalenia odszkodowania dla Powiatu Tarnogórskiego.Symbol: 244/1250/2009

Uchwała nr 244/1250/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 10 listopada 2009 roku

 

w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Tarnogórskiego -  Panią Krystynę Kosmalę  do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego na rozprawie administracyjnej w sprawie ustalenia odszkodowania dla Powiatu Tarnogórskiego.

 

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 3 i art. 48, ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

1.       Upoważnić Panią Krystynę Kosmalę - Członka Zarządu Powiatu do reprezentowania Powiatu Tarnogórskiego na rozprawie administracyjnej w sprawie ustalenia odszkodowania dla Powiatu, która odbędzie się w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego    w dniu 17 listopada 2009r.   

  1. Pełnomocnictwo stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Biura Kadr.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik do uchwały nr 244/1250/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 listopada 2009 roku.

 

                                                                       Tarnowskie Góry, dnia 10 listopada 2009 roku

 

EBK…………………..

 

 

 

Pełnomocnictwo

 

Zarząd Powiatu w Tarnowskich Górach, z siedzibą w Tarnowskich Górach
przy ul. Karłuszowiec 5 udziela pani Krystynie Kosmali, pełnomocnictwa do występowania w imieniu Powiatu Tarnogórskiego na rozprawie administracyjnej w sprawie ustalenia odszkodowania dla Powiatu, która odbędzie się w dniu 17 listopada 2009r  w Wydziale Infrastruktury Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2009-11-13

Wyświetleń: 957

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-11-13

« POWRÓT

WYDRUK