» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 listopada 2009 roku

Uchwała nr 244/1254/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach Strefy Aktywności Gospodarczej w Miasteczku ŚląskimSymbol: 244/1254/2009

Uchwała nr 244/1254/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 10 listopada 2009 roku

 

w sprawie zgłoszenia wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach Strefy Aktywności Gospodarczej w Miasteczku Śląskim

 

Na postawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 17, pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku nr 80, poz. 717) oraz § 59, ust. 1 i 2 załącznika do uchwały nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Zgłosić wniosek do Uchwały nr XXXIV/283/09 Rady Miasta w Miasteczku Śląskim z dnia 29.06.2009r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicy Strefy Aktywności Gospodarczej w Miasteczku Śląskim polegający na tym, że przy sporządzaniu ww. planu zagospodarowania przestrzennego należy wziąć pod uwagę zapisy decyzji Wojewody Śląskiego z dnia 28 września 2000 roku nr SR-I-6814/3/33/2000 na mocy której, teren objęty ww. uchwałą Rady Miasta w Miasteczku Śląskim leży w granicach strefy ochronnej dla ujęcia wód podziemnych "Bibiela" w Miasteczku Śląskim.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2009-11-13

Wyświetleń: 1062

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-11-13

« POWRÓT

WYDRUK