» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 listopada 2009 roku

Uchwała nr 244/1253/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał XLIV sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.Symbol: 244/1253/2009

Uchwała nr 244/1253/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 10 listopada 2009 roku

  

w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał XLIV sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Dokonać podziału zadań związanych z realizacją uchwał XLIV sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach podjętych w dniu 27 października 2009 roku pomiędzy jednostki organizacyjne oraz merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik do uchwały nr 244/1253/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 listopada 2009 roku.

 

 

Lp.

Nr uchwały:

Tytuł uchwały:

Jednostka lub wydział starostwa odpowiedzialne

za wykonanie uchwały

i osoba nadzorująca

 

1.   

XLIV/416/2009

w sprawie zmiany składu Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.

 

 

Wykonuje:

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych 

Nadzoruje:

Starosta Powiatu

2.   

XLIV/417/2009

w sprawie przekazania środków finansowych na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji

Wykonuje:

Biuro Bezpieczeństwa Publicznego, Wydział Budżetu i Finansów

Nadzoruje:

Starosta Powiatu, Skarbnik Powiatu

3.   

XLIV/418/2009

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

Wykonuje:

Wydział Budżetu i Finansów

Nadzoruje:

Skarbnik Powiatu

4.   

XLIV/419/2009

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu   Nr XXXV/336/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środku Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Wykonuje:

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pan Sławomir Wilk

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-11-13

Wyświetleń: 985

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-11-13

« POWRÓT

WYDRUK