» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 listopada 2009 roku

Uchwała nr 244/1242/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 listopada 2009 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rokSymbol: 244/1242/2009

Uchwała nr 244/1242/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 10 listopada  2009 roku

 

w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok.

 

Na podstawie art. 60 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

           

 

§ 1

 

Uruchomioną rezerwę w wysokości  18 299 zł z tego:

 

1.rezerwę ogólną w wysokości  17 560 zł przeznaczyć na:

 

- wykonanie instalacji ewakuacyjno-alarmowej w Domu Pomocy Społecznej ,, Przyjaźń" w Tarnowskich Górach o kwotę 7 800 zł;

- wyposażenie ewakuacyjnych klatek schodowych budynku Pomocy Społecznej ,,Przyjaźń"  o kwotę 9 760 zł

 

2. rezerwę celowa na wydatki związane z oświatą w wysokości 739 zł przeznaczyć na:

 

-      zwiększenie budżetu Zespołu Szkól Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach  o kwotę 739 zł   z przeznaczeniem  na nauczanie indywidualne;

 

 

§ 2

 

Do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok wprowadza się następujące zmiany:

 

1. w § 2 ust.3 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na zadania i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2009 rok zmienia się kwotę 21 222 854 zł na kwotę 21 240 414 zł

 

1. w § 4  W budżecie tworzy się rezerwy:

 

ust. 1 ogólną zmienia się kwotę 45 815 zł na kwotę 28 255 zł.

ust.3 celową  na wydatki związane z oświatą

zmienia się kwotę 844 zł na kwotę 105 zł.

 

§ 3

 

Dokonać zmian w załączniku nr 4 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 r. do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie Budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

§ 4

 

 

Dokonać zmian w załączniku nr 2 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

   

§ 5

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-11-18

Wyświetleń: 1016

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 244/1242/2009 Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2009-11-18, Pobrań: 875, Typ: XLS, Rozmiar: 67 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-11-18

« POWRÓT

WYDRUK