» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 10 listopada 2009 roku

Uchwała nr 244/1247/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 listopada2009 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do zaciągnięcia zobowiązania w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń SpołecznychSymbol: 244/1247/2009

Uchwała nr 244/1247/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 10 listopada2009 roku

 

w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do zaciągnięcia zobowiązania w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

Przekazać pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do zaciągnięcia zobowiązania w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych polegającego na podpisaniu umowy dotyczącej przesunięcia terminów płatności składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium na rok 2010.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załącznik do uchwały nr 244/1247/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 listopada 2009 roku

 

Uchwała nr …/…/2009

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia ____________2009 roku

 

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do zaciągnięcia zobowiązania w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

Na podstawie art. 188, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, ze zm.)

 

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

§ 1

Upoważnić Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do zaciągnięcia zobowiązania w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w kwocie do 700 000 zł polegającego na podpisaniu umowy dotyczącej przesunięcia terminów płatności składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium na rok 2010.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-11-18

Wyświetleń: 989

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-11-18

« POWRÓT

WYDRUK