» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 2 listopada 2009 r.

Uchwała nr 243/1239/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2 listopada 2009 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach konkursu na hasło promujące Powiat Tarnogórski.Symbol: 243/1239/2009

Uchwała nr 243/1239/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 2 listopada 2009 roku

 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach konkursu na hasło promujące Powiat Tarnogórski.

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001r. z późn. zmianami) oraz art. 54 ust. 1 i 4 Statutu Powiatu Tarnogórskiego - tekst jednolity na podstawie Uchwały Nr V/68/2007 z dnia 26 lutego 2007 roku.

 

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§1

 

Powołać Komisję Konkursową rozpatrującą oferty złożone w ramach otwartego konkursu na hasło promujące Powiat Tarnogórski w składzie:

 

  1. Pan Józef Korpak - Starosta Powiatu Tarnogórskiego - Przewodniczący Komisji

 

  1. Pan Artur Maligłówka - Wicestarosta Powiatu Tarnogórskiego - Członek Komisji

 

  1. Pan Gustaw Jochlik - Członek Zarządu Powiatu - Członek Komisji

 

  1. Pan Michał Kampa - Przedstawiciel Wydziału Sportu, Turystyki, Promocji i Komunikacji Społecznej - Członek Komisji

 

  1. Pan Mirosław Ogiński - Przedstawiciel Wydziału Sportu, Turystyki, Promocji i Komunikacji Społecznej - Członek Komisji

 

  1. Pani Katarzyna Majsterek - Rzecznik Prasowy - Członek Komisji

 

§2

 

Komisję powołuje się na czas rozpatrzenia złożonych ofert w ramach konkursu na hasło promujące Powiat Tarnogórski.

 

§3

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2009-11-13

Wyświetleń: 919

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2009-11-13

« POWRÓT

WYDRUK