» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 listopada 2009 roku

Uchwała nr 246/1258/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Lubisz działać? Rozwiń działalność".Symbol: 246/1258/009

Uchwała nr 246/1258/2009

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

 

z dnia 16 listopada 2009 roku

 

w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Lubisz działać? Rozwiń działalność".

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala: 

 

§ 1

 

Przekazać pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego  pn. "Lubisz działać? Rozwiń działalność". Projekt realizowany będzie w latach 2010-2011. Całkowita wartość projektu wyniesie 958 599,80 zł. Projekt nie wymaga wniesienia wkładu własnego.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

  

Załącznik do uchwały nr 246/1258/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 listopada 2009 roku

Uchwała nr ………………….

Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia ………………. 2009 roku

 

 

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Lubisz działać? Rozwiń działalność"

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17, art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 184 ust. 1 pkt. 6 w związku z art. 5 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

 

Rada Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Przystąpić do realizacji projektu pn. "Lubisz działać? Rozwiń działalność" współfinansowanego   z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL Priorytet VIII "Regionalne kadry gospodarki" Działanie 8.1 "Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie" Poddziałanie 8.1.2 "Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie". Projekt realizowany będzie w latach 2010-2011. Całkowita wartość projektu wyniesie 958 599,80 zł. Projekt nie wymaga wniesienia wkładu własnego.

 

§ 2

 

Zabezpieczyć w budżecie Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach na zadanie wymienione w § 1 w 2010r. kwotę 799 439,60 zł, a w 2011r. kwotę 159 160,20 zł. Zgodnie z dokumentacją konkursową projektu środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu będą wypłacane jako dotacja rozwojowa w formie zaliczki, która będzie przekazywana na wyodrębniony rachunek bankowy, specjalnie utworzony dla tego projektu.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

§ 5

 

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-11-18

Wyświetleń: 984

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-11-18

« POWRÓT

WYDRUK