» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 listopada 2009 roku

Uchwała nr 246/1260/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do zaciągnięcia zobowiązania w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń SpołecznychSymbol: 246/1260/2009

Uchwała nr 246/1260/2009

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 16 listopada 2009 roku

 

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do zaciągnięcia zobowiązania w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym  (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

Przyjąć autopoprawkę do projektu uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do zaciągnięcia zobowiązania w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych polegającą na:

1.       zmianie tytułu na: "w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach do przekazania uprawnień Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do zaciągania zobowiązania w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych",

2.       nadaniu § 1 nowego, następującego brzmienia: "Upoważnić Zarząd Powiatu Tarnogórskiego do przekazania uprawnień Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do zaciągnięcia zobowiązania w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych polegającego na podpisaniu umowy dotyczącej przesunięcia terminów płatności składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium na rok 2010".

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-11-18

Wyświetleń: 958

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-11-18

« POWRÓT

WYDRUK