» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 listopada 2009 roku

Uchwała nr 246/1261/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 listopada 2009 roku w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tworóg w sołectwie Brynek i TworógSymbol: 246/1261/2009

Uchwała nr 246/1261/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 16 listopada 2009 roku

 

w sprawie uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tworóg w sołectwie Brynek i Tworóg

 

Na postawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 17, pkt 7), lit. a) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku nr 80, poz. 717) oraz § 59, ust. 1 i 2 załącznika do uchwały nr V/68/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2007 roku w sprawie zatwierdzenia jednolitego tekstu Statutu Powiatu Tarnogórskiego

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 § 1

 

Uzgodnić projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tworóg w sołectwie Brynek i Tworóg obejmujący obszar określony w piśmie Wójta Gminy Tworóg   nr Grp/GT-7323/plan/B-II/15/4/09 z dnia 16 października 2009r.

 

 § 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

 § 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-11-18

Wyświetleń: 889

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-11-18

« POWRÓT

WYDRUK