» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 listopada 2009 roku

Uchwała nr 248/1269/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rokSymbol: 248/1269/2009

Uchwała 248/1269/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 27 listopada 2009 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok oraz zmian w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 z późn. zm.)  oraz art. 188 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz 2104 z 2005r.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala

 

§ 1

 

Do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego wprowadza się następujące zmiany:

 

1 w § 1 ust.1 ,, Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok" zmienia się kwotę 134 032 253  zł na kwotę 134 108 902 zł

 

2 w § 1 ust. 2 ,, Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 roku z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat" zmienia się kwotę 12 666 053  zł na kwotę 12 672 588 

 

3 w § 2 ust. 1 ,, Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok" zmienia się kwotę 146 389 735  zł na kwotę 146 466 384 zł

 

4 w § 2 ust 2 ,, Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok na realizację zadań      z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat " zmienia się kwotę 12 666 053 zł na kwotę 12 672 588 zł

 

5 w § 2 ust. 3 ,,Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na zadania i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2009 roku" zmienia się kwotę 21 112 643 zł na kwotę 21 189 247 

 

6 w § 2 ust. 4 ,, Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na dotacje przekazywane na podstawie umów i porozumień, związane z realizacją zadań Powiatu" zmienia się kwotę       12 526 525 zł na kwotę 12 538 425 zł

 

§ 2

 

Dokonać zmian w Załączniku Nr 1 Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 3

 

Dokonać zmian w Załączniku Nr 2 Dochody budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 roku  z tytułu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat do Uchwały  Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Dokonać zmian w Załączniku Nr 4 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

  

§ 5

 

Dokonać zmian w Załączniku Nr 5 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok na realizację  zadań z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 6

  

Dokonać zmian w Załączniku Nr 6 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na zadania i zakupy inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2009 roku do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 7

 

Dokonać zmian w Załączniku Nr 7 Wydatki budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok na dotacje przekazywane na podstawie umów i porozumień, związane z realizacją zadań powiatu do Uchwały Nr XXXIV/319/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 1 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok , zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

 

§ 9

 

Dokonać zmian w Załączniku nr 2 do układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok ,  zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

  

§ 10

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 11

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-12-03

Wyświetleń: 1021

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 248/1269/2009 Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2009-12-03, Pobrań: 603, Typ: XLS, Rozmiar: 165.5 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-12-03

« POWRÓT

WYDRUK