» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 27 listopada 2009 roku

Uchwała nr 248/1270/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego "Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach".Symbol: 248/1270/2009

Uchwała nr 248/1270/2009

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 27 listopada 2009 roku

w sprawie likwidacji gospodarstwa pomocniczego "Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Technicznych i  Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach".

 

Na podstawie art. 32, ust. 2, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. ze zmian.)  oraz art. 27 ust. 1 pkt  2 i ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2140 z późn. zm)

Zarząd Powiatu

uchwala:

§ 1

 

1.       Wyrazić zgodę na likwidację z dniem 31 grudnia 2009 r. gospodarstwa pomocniczego
"Warsztaty Szkolne przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach".

2.       Wyrazić zgodę na utworzenie z dniem 1 stycznia 2010 r. warsztatów szkolnych w Zespole Szkól Technicznych i Ogólnokształcących  w Tarnowskich Górach.

3.       Z dniem 1 stycznia 2010 r. zadania wykonywane przez Gospodarstwo, o którym mowa w pkt 1 przejmą Warsztaty Szkolne.

4.       Składniki majątkowe, należności i zobowiązania likwidowanego Gospodarstwa, o którym mowa w pkt 1 przejmie Zespół Szkół Technicznych i  Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach. Przejęcie nastąpi na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 roku.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza  się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 października 2009 roku.

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-12-03

Wyświetleń: 992

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-12-03

« POWRÓT

WYDRUK