» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 listopada 2009 roku

Uchwała nr 249/1271/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie podziału zadań związanych z realizacją uchwał XLV sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.Symbol: 249/1271/2009

Uchwała nr 249/1271/2009

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

 

z dnia 30 listopada 2009 roku

 

w sprawie podziału zadań związanych z realizacją uchwał XLV sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach.

 

Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami).

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

§ 1

 

Dokonać podziału zadań związanych z realizacją uchwał XLV sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach podjętych w dniu 24 listopada 2009 roku pomiędzy jednostki organizacyjne oraz merytoryczne wydziały Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik do uchwały nr 249/1271/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 listopada 2009 roku.

 

 

 

Lp.

Nr uchwały:

Tytuł uchwały:

Jednostka lub wydział starostwa odpowiedzialne

za wykonanie uchwały

i osoba nadzorująca

 

1.   

XLV/420/2009

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2009 rok

Wykonuje:

Wydział Budżetu i Finansów 

Nadzoruje:

Skarbnik Powiatu

2.   

 

 

XLV/421/2009

w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Lubisz działać? Rozwiń działalność"

Wykonuje:

Powiatowy Urząd Pracy, Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych

Nadzoruje:

Wicestarosta Powiatu

3.   

 

 

XLV/422/2009

w sprawie upoważnienia Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do zaciągnięcia zobowiązania w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

 

Wykonuje:

Powiatowy Urząd Pracy, Wydział Strategii i Funduszy Zewnętrznych

Nadzoruje:

Wicestarosta Powiatu

4.   

 

 

XLV/423/2009

w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu nr XXXV/336/2009 z dnia 27 stycznia 2009 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych

Wykonuje:

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych

Nadzoruje:

Członek Zarządu Powiatu - Pan Sławomir Wilk

5.   

 

XLV/424/2009

w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność Uchwały Nr XLIII/415/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 września 2009 roku w sprawie zawarcia przez Powiat Tarnogórski umowy  o partnerstwie publiczno-prywatnym w celu realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Miedarach

Wykonuje:

Biuro Rady Powiatu

Nadzoruje:

Sekretarz Powiatu

6.   

 

XLV/425/2009

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach

Wykonuje:

Wydział Organizacyjny

Nadzoruje:

Sekretarz Powiatu

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-12-03

Wyświetleń: 1202

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-12-03

« POWRÓT

WYDRUK