» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 grudnia 2009 roku

Uchwała nr 252/1284/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXXIV/321/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu TarnogórskiegoSymbol: 252/1284/2009

Uchwała nr 252/1284/2009

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 14 grudnia 2009 roku

 

w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXXIV/321/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia  31 marca 2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

 

Na podstawie art. 32,ust. 2, pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.)

 

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

 

§ 1

 

 

Skierować pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projekt uchwały w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXXIV/321/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

§ 2

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

 

§ 3

 

 

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 


Uchwała Nr

Rady Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 29 grudnia 2009 roku

 

w sprawie zmiany do Uchwały Nr XXXIV/321/2005 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia  31 marca 2005 r. w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego

Na podstawie art. 22 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)


Rada Powiatu
uchwala:


§ 1

1.W § 1 pkt. a "jednostki oświatowe" dodaje się:
-  Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Tarnowskich Górach.

2. W § 2 pkt. a "jednostek oświatowych" dodaje się:

- wpływy ze sprzedaży usług obróbki mechanicznej i plastycznej metalu, usługi ślusarskie i montażowe,

- wpływy za szkolenia praktyczne uczniów innych jednostek oświatowych.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Tarnowskich Górach.


§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2009-12-18

Wyświetleń: 985

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2009-12-18

« POWRÓT

WYDRUK