» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 grudnia 2009 roku

Uchwała nr 252/1289/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie: zmian do Uchwały nr 139/989/2005 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu nagród dla dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu TarnogórskiegoSymbol: 252/1289/2009

Uchwała nr 252/1289/2009

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

 

z dnia 14 grudnia 2009 roku

 

w sprawie: zmian do Uchwały nr 139/989/2005 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach
z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu nagród dla dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego.

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223 poz. 1458)

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Wprowadzić zmiany do Uchwały nr 139/989/2005 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia Regulaminu nagród dla dyrektorów jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego o następującej treści:

  1. tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

"w sprawie ustalenia Regulaminu nagród dla dyrektorów niektórych jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego",

  1. Podstawa prawna, otrzymuje brzmienie:

"Na podstawie art. 32, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) w związku z art. 36 ust. 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r., Nr 223 poz. 1458)".

  1. W § 1 uchwały dodaje się zapis:

"Powiatowego Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach".

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnogórskiego.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2010-01-07

Wyświetleń: 906

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2010-01-07

« POWRÓT

WYDRUK