» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 14 grudnia 2009 roku

Uchwała nr 252/1290/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 grudnia 2009r. w sprawie wydania opinii dotyczącej "Projektu budowlanego przebudowy skrzyżowania na przecięciu się drogi wojewódzkiej nr 789 z drogą powiatową nr 3250 S oraz drogą gminną w Kaletach Drutarni"Symbol: 252/1290/2009

Uchwała nr 252/1290/2009

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 14 grudnia 2009r.

 

 

w sprawie wydania opinii dotyczącej "Projektu budowlanego przebudowy skrzyżowania na przecięciu się drogi wojewódzkiej nr 789 z drogą powiatową nr 3250 S oraz drogą gminną w Kaletach Drutarni"

 

Działając na podstawie art. 11b, ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. Nr 193 z 2008r., poz. 1194 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

Uchwala:

 

§1

 

  1. Opiniuje się pozytywnie z uwagą zawartą w pkt. 2 "Projekt budowlany przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 789 z drogą powiatową nr 3250 S oraz drogą gminną  w Kaletach Drutarni" przedstawiony przy piśmie Nr GK-55300/RD/I/8/2009 z dnia 27.11.2009 r. Burmistrza Miasta Kalety.
  2. Projektowane na drodze powiatowej zatoki autobusowe należy usytuować ze względu na bezpieczeństwo z przesunięciem względem siebie zgodnie z §119 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430).
  3. Projekt budowlany, o którym mowa w pkt.1 stanowi załącznik nr 1, do niniejszej uchwały.

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Transportu i Dróg Publicznych.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2010-01-07

Wyświetleń: 965

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2010-01-07

« POWRÓT

WYDRUK