» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 grudnia 2009 roku

Uchwała nr 255/1298/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2009 roku w sprawie: przyjęcia umowy spółki "Radio Powiatowe 4TG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Tarnowskich Górach oraz wyrażenie zgody na objęcie w niej udziałówSymbol: 255/1298/2009

Uchwała nr 255/1298/2009

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

 

z dnia 28 grudnia 2009 roku

 

w sprawie: przyjęcia umowy spółki "Radio Powiatowe 4TG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Tarnowskich Górach oraz wyrażenie zgody na objęcie w niej udziałów.

 

 

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 poz. 43 z 1997r. z późn. zm.) oraz art. 32, ust.2 pkt. 3, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z 2001 r. z późn. zm.) w związku z podjętą uchwałą Nr XLI/381/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie utworzenia przez Powiat Tarnogórski i gminy z terenu Powiatu Tarnogórskiego spółki prawa handlowego pod firmą "Radio Powiatowe 4TG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Tarnowskich Górach.

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§1

 

1.       Przyjąć treść aktu umowy spółki "Radio Powiatowe 4TG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Tarnowskich Górach stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

2.       Wyrazić zgodę na objęcie przez Powiat Tarnogórski udziałów w spółce "Radio Powiatowe 4TG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Tarnowskich Górach w liczbie 32 każdy po 500 (pięćset) złotych na łączną kwotę 16 000,00 (szesnaście tysięcy) złotych.

 

§2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2010-01-07

Wyświetleń: 926

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2010-01-07, Pobrań: 795, Typ: DOC, Rozmiar: 108 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2010-01-07

« POWRÓT

WYDRUK