» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2009 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 grudnia 2009 roku

Uchwała Nr 255/1299/09 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowegoSymbol: 255/1299/2009

Uchwała Nr 255/1299/09

Zarządu Powiatu

w Tarnowskich Górach

z dnia 28 grudnia 2009 r.

 

w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu uchwały w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały
w sprawie wydatków które nie wygasają z upływem roku budżetowego

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 w związku z art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala

 

 

§ 1

 

Wprowadza się następującą autopoprawkę do uchwały nr 252/1285/09 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 grudnia 2009 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wydatków które nie wygasają
z upływem roku budżetowego:

 

1.      § 1 pkt. I otrzymuje brzmienie:

"Ustala się wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2009 na łączną kwotę 1 212 274 zł, z przeznaczeniem na:"

 

2.      w § 1 pkt. 1 "Wydatki majątkowe zmienia się kwotę 593 686 zł na kwotę 609 686 zł

oraz dopisuje się zadanie pn.

-        "Objęcie udziałów w mającej powstać spółce nadającej programy

radiofoniczne" 16 000 zł"

 

3.      w § 1 pkt 2 "Wydatki bieżące zmienia się kwotę 624 011 zł na kwotę 602 588 zł;

usuwa się zadanie pn.

-        "Zakup stojaków rowerowych 13 500 zł;

 

dokonuje się zmiany kwoty 20 000 zł na kwotę 12 077 zł w zadaniu pn.:

-        "Przebudowa stropu w mieszkaniu ul. Park 9 Brynek" 12 077 zł"

 

4.      Załącznik nr 1 do projektu uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego otrzymuje postać według załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.

  

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Powiatu Tarnogórskiego.

  

§3

 

Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia.

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2010-01-07

Wyświetleń: 836

Załączniki:
1) Załączniki do uchwały nr 255/1299/2009 Wprowadził: Barbara Machura, Dnia: 2010-01-07, Pobrań: 868, Typ: XLS, Rozmiar: 40 KB

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2010-01-07

« POWRÓT

WYDRUK