» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 4 marca 2010 r.

Tytuł:  Uchwała nr 274/1362/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie: uchylenia Uchwały nr 11/49/2007 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 15 stycznia 2007 r. wobec likwidacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Symbol: 274/1362/2010

Data wprowadzenia: 2010-03-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 274/1363/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie uchylenia Uchwał Zarządu Powiatu nr 11/50/2007 z dnia 15 stycznia 2007 r. oraz nr 209/1038/2009 z dnia 15 czerwca 2009 r. dotyczących Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wobec likwidacji przedmiotowego Funduszu.

Symbol: 274/1363/2010

Data wprowadzenia: 2010-03-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 274/1364/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie podziału zadań związanych z realizacją uchwał XLVIII sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: 274/1364/2010

Data wprowadzenia: 2010-03-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 274/1365/ 2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie udzielenia zgody na używanie herbu Powiatu Tarnogórskiego przez Pana Edwarda Wyżgoła w celu umieszczenia herbu w publikacjach turystyczno-promocyjnych, których Pan Wyżgoł jest autorem.

Symbol: 274/1365/2010

Data wprowadzenia: 2010-03-12

WIĘCEJ »
POWRÓT