» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 18 marca 2010 r.

Uchwała nr 277/1381/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 marca 2010 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na dostawę dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdów i wydawania prawa jazdy: personalizowane dowody rejestracyjne i karty pojazdu, personalizowane prawa jazdy oraz pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjneSymbol: 277/1381/2010

Uchwała nr 277/1381/2010

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

z dnia 18 marca 2010 roku

 

w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na dostawę dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdów i wydawania prawa jazdy: personalizowane dowody rejestracyjne i karty pojazdu, personalizowane prawa jazdy oraz pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne

 

 

Na podstawie art. 32, ust. 1 i ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. Nr 142, poz.1592 z 2001 r. z późn. zm.) oraz punkt 1, podp. 1.4 rozdziału II - "Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego            w Tarnowskich Górach" stanowiącego załącznik do uchwały nr 42/216/2007 Zarządu Powiatu                      w Tarnowskich Górach z dnia 21 czerwca 2007 roku.

 

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Zatwierdzić i skierować do realizacji wniosek o udzielenie zamówienia publicznego
o szacunkowej wartości przekraczającej 60 tys. euro na dostawę dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdów i wydawania prawa jazdy: personalizowane dowody rejestracyjne i karty pojazdu, personalizowane prawa jazdy oraz pozwolenia czasowe, nalepki kontrolne, znaki legalizacyjne w treści określonej w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 


Osoba wprowadzająca dokument: Dominika Jankowska

Data wprowadzenia: 2010-03-22

Wyświetleń: 1176

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Dominika Jankowska, dnia: 2010-03-22

« POWRÓT

WYDRUK