» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 16 lipca 2010 roku

Tytuł:  Uchwała nr 307/1552/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Pani Joannie Niebylskiej - Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Mieniem

Symbol: 307/1552/2010

Data wprowadzenia: 2010-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 307/1550/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność Uchwały Nr LII/484/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie likwidacji Technikum nr 11 z siedzibą w Kaletach ul. Rogowskiego 43

Symbol: 307/1550/2010

Data wprowadzenia: 2010-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 307/1549/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność Uchwały Nr LII/483/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych nr 7 z siedzibą w Kaletach, ul. Rogowskiego 43.

Symbol: 307/1549/2010

Data wprowadzenia: 2010-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 307/1548/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność Uchwały Nr LII/482/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych z siedzibą w Kaletach, ul. Rogowskiego 43.

Symbol: 307/1548/2010

Data wprowadzenia: 2010-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 307/1547/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 16 lipca 2010 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego stwierdzające nieważność Uchwały Nr LII/481/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie likwidacji VII Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Kaletach ul. Rogowskiego 43.

Symbol: 307/1547/2010

Data wprowadzenia: 2010-08-04

WIĘCEJ »
POWRÓT