» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Organizacje Pozarządowe

Tytuł:  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Załączniki:
1) Ewidencja stowarzyszeń zwykłych

Data dokumentu: 2018-09-20

Data wprowadzenia: 2021-12-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XXXV/326/2021 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 26 października 2021 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok

Załączniki:
1) Uchwała nr XXXV/236/2021

Data wprowadzenia: 2021-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2020 rok

Załączniki:
1) Sprawozdanie

Data wprowadzenia: 2021-04-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XXIV/223/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 października 2020 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2021 rok

Załączniki:
1) Uchwała nr XXIV/223/2020 Rady Powiatu Tarnogórskiego

Data wprowadzenia: 2020-10-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Materiały do pobrania do umowy o realizację zadania publicznego. LOGO wraz z treścią.

Załączniki:
1) LOGO wraz z wymaganą treścią

Data wprowadzenia: 2020-08-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Formularze obowiązujące od 1 marca 2019 r.

Załączniki:
1) Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
2) Wzór oferty realizacji zadania publicznego

Data wprowadzenia: 2020-08-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 105/598/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok

Załączniki:
1) uchwała nr 105/598/2020

Data wprowadzenia: 2020-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ważna informacja dla stowarzyszeń i fundacji - przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Data wprowadzenia: 2020-04-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 100/570/2020 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2020 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Załączniki:
1) Ogłoszenie konkursu
2) oferta werska PDF
3) oferta wesja WORD
4) Rozporządzenie

Data wprowadzenia: 2020-03-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  Aktualny wykaz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) działających na terenie powiatu tarnogórskiego, którym można przekazać 1% podatku

Załączniki:
1) Wykaz OPP

Data wprowadzenia: 2020-02-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr XIII/142/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 28 października 2019 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2020 rok.

Załączniki:
1) Uchwała

Data wprowadzenia: 2019-11-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Tryb pozakonkursowy "MAŁY GRANT"

Symbol: BKS.525.13.2019

Załączniki:
1) Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Data wprowadzenia: 2019-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Tryb pozakonkursowy "MAŁY GRANT"

Symbol: BKS.525.12.2019

Załączniki:
1) Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Data wprowadzenia: 2019-08-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2018 rok

Symbol: BKS.520.1.2019

Załączniki:
1) Uchwała nr 26/124/2019 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 01 kwietnia 2019 roku

Data wprowadzenia: 2019-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Tryb pozakonkursowy "MAŁY GRANT"

Symbol: BKS.525.8.2019

Załączniki:
1) Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Data wprowadzenia: 2019-04-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Tryb pozakonkursowy "MAŁY GRANT"

Symbol: BKS.525.6.2019

Załączniki:
1) Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego SMZT

Data wprowadzenia: 2019-03-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Informacja dla lokalnych OPP

Data wprowadzenia: 2019-01-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Pismo Ministerstwa Finansów

Symbol: BSR.510.3.2018

Załączniki:
1) Treść pisma Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z Ministerstwa Finansów

Data wprowadzenia: 2018-11-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 307/1331/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Tarnogórskiego w roku 2018 w dziedzinie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w obszarze aktywizacji zawodowej w ramach projektu "Teraz MY" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 307/1331/2018

Załączniki:
1) Uchwała nr 307/1331/2018 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 2 lipca 2018 r

Data dokumentu: 2018-07-02

Data wprowadzenia: 2018-07-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Lista Kandydatów do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego (PRDPP)

Załączniki:
1) Lista kandydatów do PRDPP

Data wprowadzenia: 2017-12-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 206/874/2017 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 12 kwietnia 2017 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016

Symbol: BKS

Załączniki:
1) sprawozdanie

Data wprowadzenia: 2017-04-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w ramach projektu "Wszyscy razem" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:
1) Uchwała

Data wprowadzenia: 2017-03-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: BKS

Załączniki:
1) Uchwała

Data wprowadzenia: 2017-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: BKS

Załączniki:
1) Uchwała

Data wprowadzenia: 2017-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2017 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Załączniki:
1) Uchwała nr 194_800_2017 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2017 roku

Data wprowadzenia: 2017-03-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr XXVII/228/2016 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 29 listopada 2016 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017

Symbol: BKS

Załączniki:
1) Uchwała

Data wprowadzenia: 2017-02-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Wykaz stowarzyszeń zwykłych mających siedzibę na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) Wykaz stowarzyszeń zwykłych

Data wprowadzenia: 2016-06-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 124/485/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 4 kwietnia 2016 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

Symbol: EKS

Załączniki:
1) Sprawozdanie

Data wprowadzenia: 2016-04-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2016 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Załączniki:
1) Uchwała nr 119/456/2016 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 14 marca 2016 roku

Data wprowadzenia: 2016-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  UCHWAŁA NR XII/105/2015 RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO z dnia 27 października 2015 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2016

Symbol: EKS

Załączniki:
1) Uchwała

Data wprowadzenia: 2015-11-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2015 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Załączniki:
1) Uchwała nr 40_153_2015 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 11 maja 2015 roku

Data wprowadzenia: 2015-05-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 25/98/2015 Zarządu Powiatu Tarnogórskiego z dnia 23 marca 2015 roku w sprawie przedłożenia Radzie Powiatu Tarnogórskiego sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego za rok 2014

Załączniki:
1) Uchwała
2) Sprawozdanie

Data wprowadzenia: 2015-04-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych mających siedzibę na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2015-01-14

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr LXI/555/2014 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 października 2014 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015

Załączniki:
1) uchwała

Data wprowadzenia: 2014-11-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ewidencja stowarzyszeń mających siedzibę na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-07-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Sprawozdanie z realizacji rocznego programy współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-04-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: ED

Załączniki:
1) Uchwała nr 358_1705_2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 marca 2014 roku

Data wprowadzenia: 2014-03-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 345/1659/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-02-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 345/1657/2014 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2014 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2014-02-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Program współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok

Załączniki:
1) Plik

Data wprowadzenia: 2013-11-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012

Załączniki:
1) sprawozdanie

Data wprowadzenia: 2013-04-24

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2013 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: ED

Załączniki:
1) Uchwała nr 252/1229/2013 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 marca 2013 roku

Data wprowadzenia: 2013-03-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ewidencja stowarzyszeń mających siedzibę na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) Stowarzyszenia

Data wprowadzenia: 2013-03-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ewidencja stowarzyszeń zwykłych mających siedzibę na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) Stowarzyszenia zwykłe

Data wprowadzenia: 2013-03-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ewidencja fundacji mających siedzibę na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) Fundacje

Data wprowadzenia: 2013-03-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Sprawozdanie z realizacji rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rak 2011

Załączniki:
1) Sprawozdanie NGO

Data wprowadzenia: 2012-04-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2012 w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: ED

Załączniki:
1) Uchwała nr 145/693/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2012 roku

Data wprowadzenia: 2012-03-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenie naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2012 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Załączniki:
1) Uchwała nr 144/687/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 marca 2012 r.

Data wprowadzenia: 2012-03-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2012 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Załączniki:
1) Uchwała nr 14/671/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 marca 2012 roku

Data wprowadzenia: 2012-03-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2012 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Załączniki:
1) Uchwała nr 141/670/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 marca 2012 roku

Data wprowadzenia: 2012-03-13

WIĘCEJ »
  »  ogłoszenia o konkursach
  »  wyniki konkursów

POWRÓT