» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » III kadencja (2006-2010) » Sesja LIX z dnia 9.11.2010r.

Tytuł:  Uchwała Nr LIX/542/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok.

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 2970.71 KB

Data wprowadzenia: 2010-11-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Rady Powiatu Nr LIX/543/2010 w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. nr 96, poz. 873 z 2003 r. z późn. zm.) na 2011 rok.

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 1786.18 KB

Data wprowadzenia: 2010-11-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Rady Powiatu Nr LIX/544/2010 w sprawie zmiany uchwały Nr LII/486/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie nieruchomości zabudowanej położonej w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 21, jako wkładu niepieniężnego ( aportu) do spółki " Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna" z siedzibą w Tarnowskich Górach.

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 684.99 KB

Data wprowadzenia: 2010-11-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Rady Powiatu Nr LIX/545 /2010 w sprawie zmiany uchwały Rady Powiatu Nr XLIX/462/2010 z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Załączniki:
1) 1 Typ: PDF, Rozmiar: 458.28 KB

Data wprowadzenia: 2010-11-17

WIĘCEJ »
POWRÓT