» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 listopada 2010 roku

Tytuł:  Uchwała nr 338/1708/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie uzgodnienia projektu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zbrosławice dla części obszaru sołectwa Boniowice i Karchowice

Symbol: 338/1708/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 338/1708/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 33.46 KB

Data wprowadzenia: 2010-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 338/1707/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Ewie Brachaczek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pt.: "Odważnie w przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 338/1707/2010

Data wprowadzenia: 2010-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 338/1706/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki "Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna" z siedzibą w Tarnowskich Górach, poprzez wniesienie nieruchomości zabudowanych, położonych w Tarnowskich Górach przy ulicy Opolskiej 21, jako wkładu niepieniężnego (aportu) oraz wyrażenia zgody na objęcie w podwyższonym kapitale zakładowym spółki "Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy Spółka Akcyjna" z siedzibą w Tarnowskich Górach nowych akcji przez Powiat Tarnogórski.

Symbol: 338/1706/2010

Data wprowadzenia: 2010-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 338/1705/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2010 rok

Symbol: 338/1705/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 338/1705/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 64.77 KB

Data wprowadzenia: 2010-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 338/1704/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 260/1314/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2010 rok

Symbol: 338/1704/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 338/1704/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 64.79 KB

Data wprowadzenia: 2010-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 338/1703/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr 260/1314/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2010 rok

Symbol: 338/1703/2010

Załączniki:
1) Uchwała nr 338/1703/2010 Typ: PDF, Rozmiar: 376.72 KB

Data wprowadzenia: 2010-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 338/1702/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020

Symbol: 338/1702/2010

Załączniki:
1) Załącznik Typ: XLS, Rozmiar: 66.5 KB

Data wprowadzenia: 2010-12-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 338/1701/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 338/1701/2010

Załączniki:
1) Projekt budżetu Powiatu na 2011 rok Typ: XLS, Rozmiar: 236.5 KB

Data wprowadzenia: 2010-12-02

WIĘCEJ »
POWRÓT