» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 listopada 2010 roku

Uchwała nr 338/1707/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Ewie Brachaczek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pt.: "Odważnie w przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu SpołecznegoSymbol: 338/1707/2010

Uchwała nr 338/1707/2010

Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach

 

z dnia 12 listopada 2010 roku

 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani mgr Ewie Brachaczek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pt.: "Odważnie w przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., nr 69, poz. 415 z późn. zm.)

 

Zarząd Powiatu

uchwala:

 

§ 1

 

Udziela się pełnomocnictwa Pani mgr Ewie Brachaczek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach, w zakresie podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pt.: "Odważnie w przyszłość" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" Działanie 6.2 "Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia", w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Tarnogórskiemu.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Osoba wprowadzająca dokument: Barbara Machura

Data wprowadzenia: 2010-12-02

Wyświetleń: 1184

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Barbara Machura, dnia: 2010-12-02

« POWRÓT

WYDRUK