» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zamówienia publiczne » Wyniki przetargów nieograniczonych » 2011 rok

Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn.: "Wykonywanie wycen nieruchomości w 2012 roku"

Symbol: EO.ZP.3431-42/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 504.68 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 538.99 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn.: "Prowadzenie eksploatacji oczyszczalni ścieków po Zakładach Chemicznych "TARNOWSKIE GÓRY" w Tarnowskich Górach"

Symbol: EO.ZP.3431-15/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 230.62 KB
2) ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Typ: PDF, Rozmiar: 2908.39 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn.: "Wykonanie materiałów promocyjnych związanych z promocją projektu Centrum Kultury Śląskiej"

Symbol: EO.ZP.3431-43; CSF.3092-3/10

Załączniki:
1) ogloszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 355.95 KB
2) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 516.4 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn. "Prowadzenie monitoringu środowiska w rejonie Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Ochrona Głównego Zbiornika Wód Podziemnych 330 - Gliwice, poprzez kompleksowe unieszkodliwienie odpadów wraz z rekultywacją terenów skażonych Zakładów Chemicznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.ZP.3431-35/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 35.85 KB
2) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 374.81 KB

Data wprowadzenia: 2011-12-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn.: Oddymianie klatek schodowych wraz z elektrycznym systemem sterowania oddymiania w Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach

Symbol: EO.ZP.3431-40/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 52.22 KB
2) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 77.9 KB

Data wprowadzenia: 2011-12-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn.: Wykonanie badań i opracowanie wyników w ramach kontynuacji projektu pod nazwą: "Właściwe zarządzanie środowiskiem gwarantem bezpieczeństwa i zdrowia mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: EO.ZP.3431-34/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 46.75 KB
2) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 72.27 KB

Data wprowadzenia: 2011-12-15

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn.: "Łącza internetowe"

Symbol: EO.ZP.3431-37/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 26.81 KB

Data wprowadzenia: 2011-12-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn.: "Zakup wraz z dostawą samochodu osobowego"

Symbol: EO.ZP.3431-41/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 46.82 KB
2) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 71.76 KB

Data wprowadzenia: 2011-12-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn.: "Zakup wraz z dostawą sprzętu komputerowego, elementów komputerowych i wyposażenia dodatkowego"

Symbol: EO.ZP.3431-36/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 32.68 KB
2) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 55.11 KB

Data wprowadzenia: 2011-12-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn.: "Zakup wraz z dostawą serwerów, sprzętu komputerowego, elementów komputerowych, elementów elektronicznych, elektrycznych i wyposażenia dodatkowego"

Symbol: EO.ZP.3431-38/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 37.5 KB
2) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 69.12 KB

Data wprowadzenia: 2011-12-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn.: "WYBÓR BANKU PROWADZĄCEGO OBSŁUGĘ BANKOWĄ POWIATU TARNOGÓRSKIEGO"

Symbol: EO.ZP.3431-39/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 49.13 KB
2) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 348.04 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn. "Wykonywanie wycen i inwentaryzacji nieruchomości oraz innych opracowań"

Symbol: EO.ZP.3431-33/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 73.7 KB
2) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 64.35 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn.: "Sprzęt komputerowy i elementy komputerowe"

Symbol: EO.ZP.3431-30/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 28.25 KB
2) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 63.86 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn."WYBÓR BANKU PROWADZĄCEGO OBSŁUGĘ BANKOWĄ POWIATU TARNOGÓRSKIEGO"

Symbol: EO.ZP.3431-31/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 53.22 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie wyniku przetargu pn. Remont pokrycia dachowego budynku przy ul. Szwedzka 2 w Tarnowskich Górach - segment B"

Symbol: EO.ZP.3431-32/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 32.42 KB

Data wprowadzenia: 2011-11-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn."Remont pokrycia dachowego Domu Pomocy Społecznej "Przyjaźń" w Tarnowskich Górach - Segment B"

Symbol: EO.ZP.3431-26/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 29.94 KB
2) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 77.88 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku najkorzystniejszej oferty pn. "Organizacja studiów podyplomowych dla 15 pracowników JST Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: EO.ZP.3431-28/11, CSF.3092-9/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 36.63 KB
2) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 56.4 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-25

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn. " Serwery, sprzęt komputerowy, elementy komputerowe, elementy elektroniczne, elektryczne i wyposażenie dodatkowe"

Symbol: EO.ZP.3431-21/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 39.07 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn. "Zakup łączy internetowych - sygnału internetowego dla 55 laptopów"

Symbol: EO.ZP.3431-23/11; CSF.3092-8/2010

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofert Typ: PDF, Rozmiar: 41.29 KB
2) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 63.36 KB

Data wprowadzenia: 2011-09-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn: "Łącze internetowe"

Symbol: EO.ZP.3431-24/11; CSF.3092-13/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 40.41 KB
2) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 73.72 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn: "Zakup oprogramowania"

Symbol: EO.ZP.3431-16/11; CSF.3092-13/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 40.88 KB
2) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 81.01 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-12

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn: "Udzielenie kredytu długoterminowego dla Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: EO.ZP.3431-17/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 39.08 KB
2) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 69.82 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn.: "Zakup łączy internetowych"

Symbol: EO.ZP.3431-18/11; CSF.3092-8/2010

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 31.9 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn.: "Zakup łączy internetowych - Zakup sygnału Internetowego w dwóch pracowniach komputerowych"

Symbol: EO.ZP.3431-19/11; CSF.3092-8/2010

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 36.54 KB
2) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 62.42 KB

Data wprowadzenia: 2011-07-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  "Zakup laptopów wraz z oprogramowaniem"

Symbol: EO.ZP.3431-14/11; CSF.3092-9/2010

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 36.95 KB
2) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 73.67 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  "Zakup sprzętu i oprogramowania"

Symbol: EO.ZP.3431-11/11; CSF.3092-8/2010

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 33.43 KB
2) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 75.27 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-01

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn. "Realizację szkoleń dla Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: EO.ZP.3431-6/11, CSF.3092-9/2011

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 41.56 KB
2) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 74.84 KB

Data wprowadzenia: 2011-05-26

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn. "Wykonywanie wycen nieruchomości w 2011 roku"

Symbol: EO.ZP.3431-12/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 941.49 KB
2) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 63.12 KB

Data wprowadzenia: 2011-05-19

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn. "Dostosowanie budynków Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Tarnowskich Górach do wymogów przepisów przeciwpożarowych"

Symbol: EO.ZP.3431-10/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 41.99 KB
2) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 83.25 KB

Data wprowadzenia: 2011-05-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn. "Zakup oprogramowania"

Symbol: EO.ZP.3431-1/11; CSF.3092-13/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 445.93 KB

Data wprowadzenia: 2011-05-11

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Wdrażanie rozwiązań na rzecz profesjonalizacji i przejrzystości urzędu oraz zwiększania zaufania publicznego - wymiana doświadczeń, a także na rzecz poprawy zdolności zarządczych urzędów"

Symbol: EO.ZP.3431-7/11, CSF.3092-9/2011

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 537.78 KB
2) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 71.14 KB

Data wprowadzenia: 2011-05-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn. "Dostawa tuszów, tonerów, taśm i elementów grzewczych"

Symbol: EO.ZP.3431-2/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 838.43 KB

Data wprowadzenia: 2011-04-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn. "Świadczenie usług geodezyjnych w 2011 roku"

Symbol: EO.ZP.3431-4/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 142.38 KB
2) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 65.33 KB

Data wprowadzenia: 2011-03-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn. "Organizacja udziału Powiatu Tarnogórskiego w Targach inwestycyjnych w kraju i za granicą"

Symbol: EO.ZP.3431-5/11, CSF.3092-1/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 39.71 KB
2) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 70.12 KB

Data wprowadzenia: 2011-03-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn." Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczenia komunikacyjne Powiatu Tarnogórskiego"

Symbol: EO.ZP.3431-3/11

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 93.39 KB

Data wprowadzenia: 2011-03-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu pn. "Wykonywanie wycen i inwentaryzacji nieruchomości oraz innych opracowań w 2011 roku"

Symbol: EO.ZP.3431-56/10

Załączniki:
1) ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) informacja o zawarciu umowy Typ: PDF, Rozmiar: 71.49 KB

Data wprowadzenia: 2011-02-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Organizację wystaw poplenerowych Międzynarodowego Pleneru Malarskiego - Powiat Tarnogórski 2010"

Symbol: EO.ZP.3431-55/10; CSF.3092-12/2010

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-02-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  ogłoszenie o wyniku przetargu na: "Organizację wystaw poplenerowych Międzynarodowego Pleneru Malarskiego - Powiat Tarnogórski 2010"

Symbol: EO.ZP.3431-55/10; CSF.3092-12/2010

Załączniki:
1) ogłoszenie o unieważnieniu postępowania Typ: PDF, Rozmiar: 34.59 KB

Data wprowadzenia: 2011-01-20

WIĘCEJ »
POWRÓT