» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 21 lutego 2011 roku

Tytuł:  Uchwała nr 22/109/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie: uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach Strefy Aktywności Gospodarczej w Miasteczku Śląskim

Symbol: 22/109/2011

Data wprowadzenia: 2011-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 22/108/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie: udzielenia Naczelnikowi Wydziału Kultury, Promocji i Sportu Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 22/108/2011

Data wprowadzenia: 2011-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 22/107/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 21 lutego 2011 roku w sprawie: skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr L/479/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 kwietnia 2010 r. z późniejszymi zmianami w sprawie realizacji projektu "Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole" w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Symbol: 22/107/2011

Data wprowadzenia: 2011-03-09

WIĘCEJ »
POWRÓT