» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 lutego 2011 roku

Tytuł:  Uchwała nr 24/111/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11/62/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo

Symbol: 24/111/2011

Załączniki:
1) 24/111/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 1355.08 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 24/112/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 24/112/2011

Załączniki:
1) 24/112/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 2301.32 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 24/110/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zwolnienia z opłat komunikacyjnych tj. od wydania nowych praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych osoby, których nieruchomości położone są w Tarnowskich Górach przy ulicy Młodzieżowej nr posesji 5, 13, 15, 17, 19, 21, 25 oraz 31

Symbol: 24/110/2011

Załączniki:
1) 24/110/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 410 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 24/119/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie: skierowania do realizacji wniosku o zamówienie publiczne na realizację szkoleń dla Jednostek Samorządu Terytorialnego z terytorium Powiatu Tarnogórskiego wykonywanych w ramach projektu pod nazwą "Poprawa efektywności, jakości i przejrzystości JST Powiatu Tarnogórskiego" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej Poddziałanie 5.2.1. Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Symbol: 24/119/2011

Data wprowadzenia: 2011-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 24/118/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał V sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: 24/118/2011

Data wprowadzenia: 2011-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 24/117/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie: udzielenia Naczelnikowi Wydziału Transportu i Dróg Publicznych Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach upoważnienia do składania oświadczeń woli

Symbol: 24/117/2011

Data wprowadzenia: 2011-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 24/116/2011 Zarządu Powiatu w tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmiany planów fiinansowych zadań z zakresu adminis5tracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi tarnogórskiemu odrebnymi ustawami na 2011 rok

Symbol: 24/116/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 113.42 KB

Data wprowadzenia: 2011-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 24/115/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11/62/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo

Symbol: 24/115/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 339.81 KB

Data wprowadzenia: 2011-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 24/114/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 24/114/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 1309.3 KB

Data wprowadzenia: 2011-03-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 24/113/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11/62/2011 Zarzadu Powiatu w tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Symbol: 24/113/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 104.23 KB

Data wprowadzenia: 2011-03-09

WIĘCEJ »
POWRÓT