» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » IV kadencja (2010-2014) » Sesja VI z dnia 29.03.2011r.

Tytuł:  Uchwała Nr VI/80/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmiany Regulaminu przyznawania nagrody "Orla i Róży" dla zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskiego przyjętego uchwałą Nr III/41/2003 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 14 stycznia 2003 roku w sprawie ustanowienia nagrody "Orła i Róży" dla zasłużonych dla Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 326.62 KB
2) tekst ujednolicony uchwały Nr III/41/2003 Typ: DOC, Rozmiar: 50 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VI/79/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/66/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2011 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 226.2 KB
2) tekst ujednolicony uchwały Nr V/66/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 36 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VI/78/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmiany załącznika do uchwały Nr III/42/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2011 rok

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 1161 KB
2) tekst ujednolicony uchwały Nr III/42/2010 Typ: DOC, Rozmiar: 90.5 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VI/77/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 2759.83 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VI/76/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 7537.97 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VI/73/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 492.87 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VI/72/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr L/479/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 kwietnia 2010 roku z późn. zm. w sprawie realizacji projektu "Przeciwdziałamy wykluczeniu cyfrowemu - Internet w domu i w szkole" w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 247.61 KB
2) tekst ujednolicony uchwały Nr L/479/2010 Typ: DOC, Rozmiar: 128.5 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VI/70/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2011-2014

Załączniki:
1) załacznik Typ: PDF, Rozmiar: 6608.5 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-29

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VI/74/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Droga do sukcesu"

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: DOC, Rozmiar: 25.5 KB

Data wprowadzenia: 2011-04-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VI/75/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2011 rokuw sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Odważnie w przyszłość"

Załączniki:
1) z Typ: PDF, Rozmiar: 236.48 KB

Data wprowadzenia: 2011-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VI/71/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach za rok 2010

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 20347.38 KB

Data wprowadzenia: 2011-04-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr VI/69/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia Sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach za 2010 rok oraz Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Powiecie Tarnogórskim za 2010 rok

Załączniki:
1) Załącznik nr 1 Typ: PDF, Rozmiar: 7894.44 KB

Data wprowadzenia: 2011-04-04

WIĘCEJ »
POWRÓT