» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 4 kwietnia 2011 roku

Tytuł:  Uchwała nr 34/164/2011 Zarzadu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie podziału zadań związanych z realizacją uchwał VI sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: 34/164/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 165.67 KB

Data wprowadzenia: 2011-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 34/163/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie zaopiniowania projektu "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Świerklaniec na lata 2010 - 2018"

Symbol: 34/163/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 148.76 KB

Data wprowadzenia: 2011-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 34/162/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadan publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2011 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 34/162/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 784.04 KB

Data wprowadzenia: 2011-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 34/161/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie regulaminu pracy komisji konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Powiatu Tarnogórskiefo w dziedzinie edukacji pozaszkolnej uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tarnogórskiego

Symbol: 34/161/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 205.22 KB

Data wprowadzenia: 2011-05-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 34/160/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 4 kwietnia 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwąły w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/354/09 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 marca 2009 roku, zmienionej uchwałą Nr XLVIII/446/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia regulaminu okreslającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznanwania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponawymiarowe i godziny doraźnych zaspstw oraz wysokości i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 34/160/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 176.14 KB

Data wprowadzenia: 2011-05-05

WIĘCEJ »
POWRÓT