» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Obsługa klientów w poszczególnych wydziałach » Wydział Inwestycji i Drogownictwa

Tytuł:  Regulacja stanów prawnych nieruchomości przeznaczonych na poszerzenie dróg powiatowych

Załączniki:
1) karta informacyjna

Data dokumentu: 2012-07-27

Data wprowadzenia: 2012-07-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Regulacja stanów prawnych działek zajętych pod drogi powiatowe

Załączniki:
1) karta informacyjna
2) wniosek

Data dokumentu: 2012-07-27

Data wprowadzenia: 2012-07-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Sprzedaż nieruchomości

Załączniki:
1) karta

Data dokumentu: 2012-07-27

Data wprowadzenia: 2012-07-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym

Załączniki:
1) karta
2) wniosek

Data dokumentu: 2012-07-27

Data wprowadzenia: 2012-07-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Użyczenie nieruchomości lub ich części

Załączniki:
1) karta

Data dokumentu: 2012-07-27

Data wprowadzenia: 2012-07-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Dzierżawa gruntu rolnego

Załączniki:
1) karta

Data dokumentu: 2012-07-27

Data wprowadzenia: 2012-07-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Najem nieruchomości lub ich części

Załączniki:
1) karta

Data dokumentu: 2012-07-27

Data wprowadzenia: 2012-07-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Udostępnianie nieruchomości lub ich części

Załączniki:
1) karta

Data dokumentu: 2012-07-27

Data wprowadzenia: 2012-07-27

WIĘCEJ »
Tytuł:  Zajęcie gruntu związane z prowadzeniem prac budowlano - instalacyjnych infrastruktury technicznej

Załączniki:
1) karta
2) wniosek

Data dokumentu: 2012-07-27

Data wprowadzenia: 2012-07-27

WIĘCEJ »
  »  Zespół ds Transportu i Dróg Publicznych

POWRÓT