» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 maja 2011 roku

Tytuł:  Uchwała nr 46/213/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 46/213/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 46/213/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 101.9 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 46/215/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego 7a, zapisanej w KW nr 72300, służebnością gruntową

Symbol: 46/215/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 46/215/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 52.39 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 46/216/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego, położonej w Radzionkowie przy ulicy Sikorskiego.

Symbol: 46/216/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 46/216/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 571.2 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 46/217/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie ustalenia opłat za zajęcie gruntu, z wyjątkiem gruntu znajdującego się w pasie drogi powiatowej, będącego własnością Powiatu Tarnogórskiego, przez osoby fizyczne i prawne, w celu prowadzenia prac budowlano-instalacyjnych infrastruktury technicznej

Symbol: 46/217/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 46/217/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 149.49 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 46/218/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie przeprowadzenia sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego położonych w Nakle Śl. przy ul. Główniej

Symbol: 46/218/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 46/218/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 930.85 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 46/219/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu na najem nieruchomości lub ich części, dzierżawy gruntu rolnego oraz opłat za udostępnienie pomieszczeń w budynkach, w tym dydaktycznych oraz terenów niezabudowanych i placów utwardzonych, wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości

Symbol: 46/219/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 46/219/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 522.39 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 46/221/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o zamówienie na koszt obsługi kredytu bankowego długoterminowego planowanego do zaciągnięcia w ratach: w 2011r. - 2 500 000zł oraz w 2012r. - 2 500 000 zł z okresem spłaty do 2020r. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów przez Powiat Tarnogórski

Symbol: 46/221/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 46/221/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 117.83 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 46/220/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Tarnowskich Górach

Symbol: 46/220/2011

Załączniki:
1) Uchwała 46/220/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 145.12 KB

Data wprowadzenia: 2011-05-30

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 46/214/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie: Regulaminu udzielenia zamówień przez komórki organizacyjne Starostwa Powiatowego w Tamowskich Górach

Symbol: 46/214/2011

Załączniki:
1) korekta do 14000 euro Typ: DOC, Rozmiar: 29.5 KB
2) korekta powyżej 14 000 euro Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB
3) wniosek do 14 000 euro Typ: DOC, Rozmiar: 31 KB
4) wniosek powyżej 14 000 euro Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB
5) wydatkowanie do 14 000 euro Typ: DOC, Rozmiar: 30 KB
6) wydatkowanie powyżej 14 000 euro Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB
7) Regulamin Typ: DOC, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-05-30

WIĘCEJ »
POWRÓT