» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 28 kwietnia 2011 roku

Tytuł:  Uchwała nr 40/191/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie rozstrzygnięcia konklursu na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogóskiego w dziedzinie edukacji pozaszkolnej uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tarnogórskiego

Symbol: 49/191/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 215.36 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 40/186/2011 w sprawie zmiany uchwały nr 11/62/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Symbol: 40/186/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 40/186/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 461.04 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 40/182/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11/62/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Symbol: 40/182/2011

Załączniki:
1) uchwała nr 40/182/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 259.82 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 40/183/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zadysponowania rezerwą budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 40/183/2011

Załączniki:
1) uchwała nr 40/183/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 472.04 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 40/184/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11/62/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Symbol: 40/184/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 40/184/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 127.48 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 40/185/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 40/185/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 40/185/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 1314.35 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 40/187/2011 w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrębnymi ustawami na 2011 rok

Symbol: 40/187/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 40/187/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 137 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 40/188/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Piotra i Pawła z siedzibą w Kotach przy ul. Szkolnej 7, dotacji z przeznaczeniem na wykonanie prac remontowych w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Kotach, wpisanym do rejestru zabytków pod Nr A/634/66 na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 2 maja 1966 roku

Symbol: 40/188/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 40/188/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 85.26 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 40/189/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie udzielenia Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej z siedzibą w Karchowicach przy ul. Bytomskiej 15, dotacji z przeznaczeniem na wykonanie prac konserwatorskich przy ambonie w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Karchowicach, wpisanej do rejestru zabytków pod Nr B/179/10 na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach z dnia 1 lipca 2010 roku

Symbol: 40/189/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 40/189/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 90.64 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 40/190/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Zarządowi Województwa Śląskiego do sformułowania, podpisania i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu systemowego pn. "Mam zawód mam pracę w regionie" w ramach Priorytetu IX - "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, działanie 9.2 "Podniesienia atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego"

Symbol: 40/190/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 40/190/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 75.18 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-03

WIĘCEJ »
POWRÓT