» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 2 maja 2011 roku

Tytuł:  Uchwała nr 41/195/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie skierowania do realizacji wniosku o udzielenie zamówienia publicznego na "Prowadzenie eksploatacji oczyszczalni ścieków po Zakładach Chmiecznych "Tarnowskie Góry" w Tarnowskich Górach"

Symbol: 41/195/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 119.22 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 41/194/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11/62/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2011 rok

Symbol: 41/194/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 80.72 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 41/193/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie podziału zadań związanych z realizacją uchwał VII sesji Rady Powiatyu w Tarnowskich Górach

Symbol: 41/193/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 170.16 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 41/192/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 2 maja 2011 roku w sprawie powołania członków Komisji Konkursowej oraz ustalenia Regulaminu Komisji Konkursowej rozpatrującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2011 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Symbol: 41/192/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 266.72 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
POWRÓT