» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 30 maja 2011 roku

Tytuł:  Uchwała nr 48/235/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia Staroście Tarnogórskiemu upoważnienia do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 48/235/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 48/235/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 69.39 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 48/234/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: rozwiązania umowy o pracę z Likwidatorem Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji z siedzibą przy ul. Pyskowicka 47-51

Symbol: 48/234/2011

Załączniki:
1) 48/234/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 235.76 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 48/232/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego SP ZOZ WSp im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach za okres od 1 kwietnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.

Symbol: 48/233/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 48/233/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 888.29 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 48/232/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr LIII/527/2006 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 sierpnia 2006 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zmienionej uchwałą Nr VIII/91/2007 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 24 kwietnia 2007 roku

Symbol: 48/232/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 48/232/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 80.32 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 48/231/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Alicji Turyła - Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu systemowego pt.: "Twoje lepsze jutro" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Symbol: 48/231/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 48/231/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 80.86 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 48/230/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Ewie Brachaczek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do zatwierdzania projektów oraz składania wniosków w odpowiedzi na ogłoszone konkursy o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Symbol: 48/230/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 48/230/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 66.56 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 48/225/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przekazania na rzecz Gmin Powiatu Tarnogórskiego części swojego zadania publicznego dotyczącego przygotowania i zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach na obszarze działania Powiatu, w zakresie dotyczącym konserwacji i utrzymania sprawności systemów alarmowych w obrębie Gmin

Symbol: 48/225/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 48/225/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 84.85 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 48/226/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: kontroli Przedsiębiorstwa "NOVA" Sp. z o.o.

Symbol: 48/226/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 48/226/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 48.81 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 48/227/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie: wydania opinii dotyczącej inwestycji pt.: "Przebudowa nienormatywnego obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 912 w km 2+562 nad torami w miejscowości Żyglin"

Symbol: 48/227/2011

Załączniki:
1) uchwała nr 48/227/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 37.57 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 48/228/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie udzielenia Izabeli Dittmann - Naczelnikowi Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - upoważnienia do potwierdzania zgodności z oryginałem dokumentacji wniosku w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia"

Symbol: 48/228/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 48/228/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 67.68 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 48/229/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie udzielenia Magdalenie Wisińskiej - podinspektorowi w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych - upoważnienia do potwierdzania zgodności z oryginałem dokumentacji wniosku w ramach realizacji Programu Wieloletniego pod nazwą "Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w działaniach stabilizujących system ochrony zdrowia"

Symbol: 48/229/2011

Załączniki:
1) uchwała nr 48/229/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 64.8 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-08

WIĘCEJ »
POWRÓT