» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 06 czerwca 2011 roku

Tytuł:  Uchwała nr 51/246/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 06 czerwca 2011 roku w sprawie: przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/395/2009 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany aktu założycielskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Tarnowskich Górach, z siedzibą przy ul. Strzelców Bytomskich 7

Symbol: 51/246/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 51/246/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 64.64 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 51/245/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 06 czerwca 2011 roku w sprawie: podziału zadań związanych z realizacją uchwał X sesji Rady Powiatu w Tarnowskich Górach

Symbol: 51/245/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 51/245/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 84.14 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 51/244/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 06 czerwca 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia treści wykazu mienia stanowiącego własność Powiatu Tarnogórskiego, celem zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej

Symbol: 51/244/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 51/244/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 2184.84 KB

Data wprowadzenia: 2011-06-17

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr 51/243/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 06 czerwca 2011 roku w sprawie: zlecenia do realizacji czynności likwidacyjnych wykonywanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznym Szpitalu Powiatowym im. dr Bronisława Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji przy ul. Pyskowickiej 47-51

Symbol: 51/243/2011

Data wprowadzenia: 2011-06-17

WIĘCEJ »
POWRÓT