» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Obsługa klientów w poszczególnych wydziałach » Geodeta Powiatowy

Sporządzenie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynkówSporządzenie wypisu z rejestru gruntów/budynków/lokali, wypisu z kartoteki budynków/lokali, wyrysu z mapy ewidencyjnej do dokonywania wpisu w księdze wieczystej lub do inny celów, wypisu z rejestru gruntów bez danych osobowych, uproszczonych wypisów z rejestru gruntów, wypisów z wykazu działek wypisów z wykazu podmiotów przeznaczonych na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. nr 2101 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. nr 1034 ze zm.).


Osoba wprowadzająca dokument: Dorota Majewska

Data dokumentu: 2007-12-21

Data wprowadzenia: 2018-06-08

Wyświetleń: 971

Załączniki:
1) karta informacyjna Wprowadził: Dorota Majewska, Dnia: 2019-07-12, Pobrań: 666
2) wniosek Wprowadził: Dorota Majewska, Dnia: 2019-07-12, Pobrań: 843

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Jarosław Leńdźwa, dnia: 2007-12-21
Edycja dokumentu: Jarosław Leńdźwa, dnia: 2015-10-05
Edycja dokumentu: Jarosław Leńdźwa, dnia: 2017-11-20
Edycja dokumentu: Dorota Majewska, dnia: 2018-06-04
Edycja dokumentu: Dorota Majewska, dnia: 2018-06-04
Edycja dokumentu: Dorota Majewska, dnia: 2018-06-08
POPRZEDNIE WERSJE »

« POWRÓT

WYDRUK