» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 25 lipca 2011 roku

Tytuł:  Uchwała nr 64/327/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie rozwiązania umowy zlecenia z Likwidatorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wielospecjalistycznego Szpitala Powiatowego im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach w likwidacji z siedzibą przy ul. Pyskowickiej 47-51

Symbol: 64/327/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 38.43 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 64/326/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dmnia 25 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pana Piotra Torbusa nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Symbol: 64/326/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 46.33 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 64/325/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pana Jakuba Wełnowskiego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Symbol: 64/325/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 46.14 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 64/324/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pana Tomasza Tomaszewskiego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Symbol: 64/324/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 46.19 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 64/322/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Łukasza Sitarza nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Symbol: 64/322/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 46.08 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 64/321/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla Pana Andrzeja Dendury nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Symbol: 64/321/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 45.75 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 64/320/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tarnogórskiego, obejmującej działkę gruntu nr 1741/23 o pow. 0,2876 ha, zapisaną w księdze wieczystej KW nr 72300, położoną w Radzionkowie przy ul. Sikorskiego, w dniu 16 sierpnia 2011 roku

Symbol: 64/320/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 128.55 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 64/319/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie ogłoszenia II edycji otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2011 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Symbol: 64/319/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 405.46 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 64/318/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskimu odrebnymi ustawami na 2011 rok

Symbol: 64/318/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 65.08 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 64/317/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie zmiany uchwały nr 11/62/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 10 stycznia 2011 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo

Symbol: 64/317/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 218.83 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-04

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 64/316/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Góracvh z dnia 25 lipca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 64/316/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 837.05 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-04

WIĘCEJ »
POWRÓT