» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 17 sierpnia 2011r.

Tytuł:  Uchwała nr 31/368/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie uchylenia uchwały nr 224/1141/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie przeprowadzenia sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Nakle Śląskim przy ul. Powstańców 2a oraz uchwały nr 233/1181/2009 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 wrzesnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały nr 224/1141/2009 Zarzadu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 31 sierpnia 2009 roku w sprawie przeprowadzenia sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Powiatu Tarnogórskiego, położonych w Nkale Śląskim przy ul. Powstańców 2a

Symbol: 31/368/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 47.73 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 71/367/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projketu uchwały w sprawie poparcia działań Rad Sołeckich Gminy Ożarowice mających na celu objęcie Gminy Ożarowice obszarem działania zespołu ratownictwa medycznego właściowym dla Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 71/367/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 63.1 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 71/366/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie skierowania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów na koszt właściciela

Symbol: 71/366/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 109.16 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 71/365/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 - 2020

Symbol: 71/365/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 1036.19 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 71/364/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 17 sierpnia 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Symbol: 71/364/2011

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 1933.4 KB

Data wprowadzenia: 2011-08-31

WIĘCEJ »
POWRÓT