» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » IV kadencja (2010-2014) » Sesja XII z dnia 30.08.2011r.

Tytuł:  UchwałaNR XII/137/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie: określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Załączniki:
1) XII/137/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 2126.16 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  UchwałaNR XII/129/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie:| zwolnienia w wysokości 10 % z opłat komunikacyjnych tj. od wydania nowych praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych osób zamieszkałych na terenie Powiatu Tarnogórskiego, którym administracyjnie zostały zmienione dane adresowe

Załączniki:
1) XII/129/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 263.98 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XII/138/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie: udzielenia z budżetu Powiatu Tarnogórskiego dotacji celowej Gminie Tarnowskie Góry z przeznaczeniem na organizację imprezy plenerowej pod nazwą "Gwarki Tarnogórskie 2011"

Załączniki:
1) XII/138/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 245.94 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XII/134/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/121/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie w roli partnera do realizacji projektu partnerskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Twoja firma sukcesem dla regionu" z Powiatowym Urzędem Pracy w Lublińcu i Powiatowym Urzędem Pracy w Piekarach Śląskich.

Załączniki:
1) XII/134/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 349.43 KB
2) tekst ujednolicony uchwały Nr XI/121/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 35.5 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XII/132/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórksiego wraz z prognozą kwoty długi na lata 2011-2020

Załączniki:
1) XII/132/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 4017.26 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XII/131/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie: zminay w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Załączniki:
1) XII/131/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 9010.4 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XII/130/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie: zmiany i rozszerzenia zakresu realizowanych przez Powiat Tarnogórski zadań Wojewody Śląskiego z zakresu sprawowanej ochrony zabytków, przekazanych porozumieniem z dnia 3 marca 2009 roku

Załączniki:
1) XII/130/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 1144.88 KB

Data wprowadzenia: 2011-09-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XII/133/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie: objęcia Gminy Ożarowice obszarem działania zespołu ratownictwa medycznego właściwym dla Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XII/133/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 213.49 KB

Data wprowadzenia: 2011-09-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XII/135/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Rozwój przedsiębiorczości a lokalny rynek pracy"

Załączniki:
1) XII/135/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 231.52 KB

Data wprowadzenia: 2011-09-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XII/136/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Młodzi na starcie"

Załączniki:
1) XII/136/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 234.85 KB

Data wprowadzenia: 2011-09-02

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XII/139/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 sierpnia 2011 roku w sprawie: uznania skargi MOZ NSZZ "Solidarność" Oświata Ziemi Tarnogórskiej na Starostę Tarnogórskiego, za bezzasadną

Załączniki:
1) XII/139/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 625.6 KB

Data wprowadzenia: 2011-09-02

WIĘCEJ »
POWRÓT