» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » IV kadencja (2010-2014) » Sesja XIV z dnia 25.10.2011r.

Tytuł:  uchwała Nr XIV/151/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020

Załączniki:
1) uchwała Nr XIV/151/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XIV/150/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Załączniki:
1) uchwała Nr XIV/150/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XIV/149/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2011 roku w sprawie korekty uchwały Nr XIII/140/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2011 rok

Załączniki:
1) uchwała Nr XIV/149/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XIV/148/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/298/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2008 roku w sprawie nadania statutu powiatowej jednostce organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty w Tarnowskich Górach w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr XXXIV/323/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/298/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 października 2008 roku w sprawie nadania Statutu powiatowej jednostce organizacyjnej pod nazwą Powiatowy Zespół Obsługi Finansowej Oświaty

Załączniki:
1) uchwała Nr XIV/148/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB
2) tekst ujednolicony uchwały Nr XXX/298/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 56 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XIV/152/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kultury w Powiecie Tarnogórskim na lata 2010-2020

Załączniki:
1) uchwała Nr XIV/152/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała Nr XIV/153/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 25 października 2011 roku w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Powiatu Tarnogórskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok

Załączniki:
1) uchwała Nr XIV/153/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2011-10-28

WIĘCEJ »
POWRÓT