» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » IV kadencja (2010-2014) » Sesja XV z dnia 29.11.2011r.

Tytuł:  Uchwała Nr XV/164/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr I/17/2010 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 1 grudnia 2010 roku w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów i określenia liczby jej członków

Załączniki:
1) Uchwała Nr XV/164/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 237.35 KB
2) tekst ujednolicony uchwały Nr I/17/2010 Typ: DOC, Rozmiar: 40.5 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XV/162/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXI/207/2008 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 lutego 2008 roku w sprawie zasad i warunków używania sztandaru Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) Uchwała Nr XV/162/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 182.24 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XV/159/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia zmian w statucie oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach

Załączniki:
1) Uchwąła Nr XV/159/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 4725.1 KB
2) tekst ujednolicony uchwały Nr XXV/245/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 79 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XV/158/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu w Tarnowskich Górach Nr VI/73/2011 z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Załączniki:
1) Uchwała Nr XV/158/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 587.97 KB
2) tekst ujednolicony uchwały Nr VI/73/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 40 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XV/156/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogóskiego na 2011 rok

Załączniki:
1) Uchwała Nr XV/156/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 19531.53 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XV/155/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie zmiany Wieloletnije Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2020

Załączniki:
1) Uchwała Nr XV/155/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 4876.33 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XV/154/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Profesjonalizm w Urzędzie"

Załączniki:
1) Uchwała Nr XV/154/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 264.63 KB

Data wprowadzenia: 2011-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XV/157/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności z Powiatu Lublinieckiego przez Powiat Tarnogórski

Załączniki:
1) Uchwała Nr XV/157/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 232.4 KB

Data wprowadzenia: 2011-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XV/160/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie: wyrażenia zgody na ponowne użyczenie nieruchomości położonej w Nakle Śląskim przy ulicy Parkowej dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim

Załączniki:
1) Uchwała Nr XV/160/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 516.07 KB

Data wprowadzenia: 2011-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XV/161/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu systemowego "Mam zawód, mam pracę w regionie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Województwie Śląskim

Załączniki:
1) Uchwała Nr XV/161/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 268.13 KB

Data wprowadzenia: 2011-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XV/163/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2012 rok

Załączniki:
1) Uchwała Nr XV/163/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 469.88 KB

Data wprowadzenia: 2011-12-05

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XV/165/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 29 listopada 2011 roku w sprawie weryfikacji podziału środków z funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2012

Załączniki:
1) Uchwała Nr XV/165/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 358.16 KB

Data wprowadzenia: 2011-12-05

WIĘCEJ »
POWRÓT