» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2011 rok » Uchwały Zarzadu Powiatu z dnia 19 grudnia 2011 roku

Tytuł:  Uchwała nr 110/530/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie zgłoszenia zastrzeżeń do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Miasta Miasteczko Śląskie obejmującego Żyglin-Zachód

Symbol: 110/530/2011

Załączniki:
1) 110/530/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 367.05 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-10

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 110/531/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach do przekazania uprawnień Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowskich Górach do zaciągnięcia zobowiązania w stosunku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Symbol: 110/531/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 110/531/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 68.48 KB

Data wprowadzenia: 2011-12-22

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 110/529/2011 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/137/2011 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Symbol: 110/529/2011

Załączniki:
1) Uchwała nr 110/529/2011 Typ: PDF, Rozmiar: 73.84 KB

Data wprowadzenia: 2011-12-22

WIĘCEJ »
POWRÓT