» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu III kadencji » 2010 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 23 czerwca 2010 roku

Tytuł:  Uchwała nr 301/1509/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Symbol: 301/1509/2010

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 2508.48 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 301/1510/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany uchwąły nr 260/1314/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2010 rok

Symbol: 301/1510/2010

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 3386.53 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 301/1511/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowksich Górach z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogórskiemu odrebnymi ustawami na 2010 rok

Symbol: 301/1511/2010

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 864.37 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 301/1512/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie przyjęcia autopoprawki do złożonego projektu Rady Powiatu w Tarnowskich Górach w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2010 rok

Symbol: 301/1512/2012

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 4021.97 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-03

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 301/1513/2010 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie sprawie obciążania działek gruntu położonych w Nakle Śląskim, objętych KW nr 58530, służebnością przejazdu i przechodu

Symbol: 301/1513/2010

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 716.24 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-03

WIĘCEJ »
POWRÓT