» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2012 rok

Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 2/2012 z dnia 05.01.2012 roku w sprawie powołania zespołów pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepełnosprawnychSymbol: OR.Z.1430.2.2012

Zarządzenie Nr 2/2012
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 5 stycznia 2012 roku

w sprawie powołania zespołów pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

z a r z ą d z a m,  co następuje:

§ 1

1. Powołuję zespół pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanychb w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w następującym składzie:
¡ Małgorzata Balczarek-Borecka - koordynator prac zespołu, Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach,
¡ Sławomir Jaremkiewicz - pracownik Wydziału Inwestycji w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach,
¡ Joanna Sadło - pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach,
¡ Andrzej Jochlik - pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach,
¡ Ewelina Mrówka - pracownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.
2. Powołuję zespół pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w następującym składzie:
¡ Małgorzata Balczarek-Borecka - koordynator prac zespołu, Kierownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach,
¡ Joanna Sadło - pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach,
¡ Andrzej Jochlik - pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach,
¡ Ewelina Mrówka - pracownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach,
¡ Danuta Stroba - pracownik Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

§ 2

Wnioski będą rozpatrywane w oparciu o przepisy ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2002 roku Nr 96, poz. 861 z późn. zm.)

§ 3

Do rozpatrzenia wniosku wymagana jest obecność minimum 3 członków zespołu.

§ 4

Uchylam:
¡ Zarządzenie Nr 27/2007 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 kwietnia 2007 roku w sprawie powołania zespołów pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
¡ Zarządzenie Nr 36/2008 Starosty Tarnogórskiego z dnia 6 maja 2008 roku w sprawie powołania zespołów pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
¡ Zarządzenie Nr 53/2008 Starosty Tarnogórskiego z dnia 24 czerwca 2008 roku w sprawie powołania zespołów pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
¡ Zarządzenie Nr 15/2009 Starosty Tarnogórskiego z dnia 16 lutego 2009 roku w sprawie powołania zespołów pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
¡ Zarządzenie Nr 40/2009 Starosty Tarnogórskiego z dnia 10 czerwca 2009 roku w sprawie powołania zespołów pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
¡ Zarządzenie Nr 58/2010 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14 września 2010 roku w sprawie powołania zespołów pełnomocników ds. rozpatrywania wniosków składanych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach o przyznanie dofinansowania osobie fizycznej do likwidacji barier architektonicznych i technicznych oraz w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura ds. Osób Niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Tarnowskich Górach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2012-01-09

Data wprowadzenia: 2012-01-13

Wyświetleń: 1421

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-01-13

« POWRÓT

WYDRUK