» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Zarządzenia Starosty » 2012 rok

Zarządzenie Starosty Tarnogórskiego Nr 12/2012 z dnia 1.03.2012 roku w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko radcy prawnego w Biurze ds. Obsługi PrawnejSymbol: OR.Z.1430.11.2012

Zarządzenie nr 12/2012
Starosty Tarnogórskiego
z dnia 1 marca 2012r.

w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko radcy prawnego w Biurze ds. Obsługi Prawnej

Na podstawie § 42 pkt 2 lit.a Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego  w Tarnowskich Górach (Uchwała Nr XIV/171/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011r. )

Zarządzam,
co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję rekrutacyjną w celu wyłonienia kandydata na stanowisko radcy prawnego w Biurze ds. Obsługi Prawnej.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:

Przewodniczący Komisji:

   Lucyna Ekkert - Starosta Tarnogórski,

Członkowie Komisji: 

   Andrzej Pilot - Wicestarosta Tarnogórski,
   Małgorzata Krawiec - Kierownik Biura Kadr.

§ 3

Komisja rekrutacyjna przeprowadza nabór na stanowisko radcy prawnego w Biurze ds. Obsługi Prawnej, zgodnie z Zarządzeniem nr 80/2011 Starosty Tarnogórskiego z dnia 14 września 2011r.

§ 4

Komisja rekrutacyjna zostaje powołana do czasu zakończenia procedury naboru.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Biura Kadr Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dokument utworzono: Biuro Kadr
Autoryzacja: Starosta Tarnogorski - Lucyna Ekkert


Osoba wprowadzająca dokument: Krzysztof Dudek

Data dokumentu: 2012-03-02

Data wprowadzenia: 2012-03-02

Wyświetleń: 1117

Załączniki:
Brak załączników w dokumencie.

Rejestr zmian:
Utworzenie dokumentu: Krzysztof Dudek, dnia: 2012-03-02

« POWRÓT

WYDRUK