» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » IV kadencja (2010-2014) » Sesja XIX z dnia 26,01,2012r.

Tytuł:  Uchwała Nr XIX/187/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie: przyjęcia sprawozdania Starosty - Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku z działalności komisji w 2011 roku

Załączniki:
1) XIX/187/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 2973.06 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-21

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIX/190/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie: budżetu Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Załączniki:
1) 190 Typ: PDF, Rozmiar: 27174.35 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIX/188/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie: szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia miesięcznej opłaty ponoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w pieczy zastępczej, o której mowa w art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Załączniki:
1) 188 Typ: PDF, Rozmiar: 859.82 KB

Data wprowadzenia: 2015-09-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIX/192/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Tarnowskich Górach radnego Joachima Ganszyńca do dokonywania w stosunku do Przewodniczącego Rady Powiatu w Tarnowskich Górach czynności związanych z podróżą służbową

Załączniki:
1) XIX/192/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 288.66 KB

Data wprowadzenia: 2014-12-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIX/189/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie: Planu inwestycji i remontów Powiatu Tarnogórskiego na lata 2012-2014

Załączniki:
1) XIX/189/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 264.05 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-07

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIX/193/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie: zmiany załącznika do uchwały Nr XVI/176/2011 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 grudnia 2011 roku w sprawie planu pracy Rady Powiatu w Tarnowskich Górach na 2012 rok

Załączniki:
1) XIX/193/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 1590.69 KB
2) tekst ujednolicony uchwały Nr XVI/176/2011 Typ: DOC, Rozmiar: 99.5 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIX/191/2012 RAdy Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z 2012 roku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Załączniki:
1) XIX/191/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 233.73 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XIX/194/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XIX/194/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 555.94 KB

Data wprowadzenia: 2012-01-31

WIĘCEJ »
POWRÓT