» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Rady Powiatu Tarnogórskiego » IV kadencja (2010-2014) » Sesja XX z dnia 28.02.2012r.

Tytuł:  Uchwała Nr XX/197/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Tarnogórskiego

Załączniki:
1) XX/197/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 323.62 KB

Data wprowadzenia: 2013-01-18

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XX/199/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Załączniki:
1) XX/199/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 5865.71 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XX/198/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Załączniki:
1) XX/198/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 5753.12 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XX/196/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Placówki opiekuńczo - wychowawczej typu rodzinnego w Świerklańcu.

Załączniki:
1) XX/169/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 2974.7 KB
2) tekst ujednolicony uchwały Nr XXV/249/2008 Typ: DOC, Rozmiar: 62 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-31

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XX/195/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie przyjęcia oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia przeciwpowodziowego Powiatu Tarnogórskiego w 2011 roku

Załączniki:
1) XX/195/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 191.72 KB
2) załącznik Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XX/200/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2012 rokuw sprawie zamiaru Przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Okrzei 3

Załączniki:
1) XX/200/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 291.26 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XX/201/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2012 rokuw sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 23

Załączniki:
1) XX/201/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 288.53 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XX/202/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2012 rokuw sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6

Załączniki:
1) XX/202/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 291.81 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XX/203/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2012 rokuw sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. K. Miarki 17

Załączniki:
1) XX/203/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 288.87 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XX/204/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 7 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sobieskiego 5

Załączniki:
1) XX/204/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 285.2 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XX/205/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 10 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Pokoju 14

Załączniki:
1) XX/205/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 290 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XX/206/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 14 z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Strzelców Bytomskich 7

Załączniki:
1) XX/206/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 282.26 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XX/207/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 16 z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Nałkowskiej 2

Załączniki:
1) XX/207/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 277.82 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XX/208/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 5 z siedzibą w Radzionkowie ul. Knosały 113

Załączniki:
1) XX/208/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 214.42 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XX/209/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji VIII Liceum Profilowanego z siedzibą w Radzionkowie ul. Knosały 113

Załączniki:
1) XX/209/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 212.48 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XX/210/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 6 z siedzibą w Radzionkowie ul. Knosały 113

Załączniki:
1) XX/210/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 215.98 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XX/211/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 3 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Sobieskiego 5

Załączniki:
1) XX/211/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 223.72 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XX/212/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 4 z siedzibą w Tarnowskich Górach przy ul. Pokoju 14

Załączniki:
1) XX/212/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 217.64 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XX/213/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2012 roku w sprawie zamiaru likwidacji V Liceum Profilowanego z siedzibą w Tarnowskich Górach ul. Sienkiewicza 6

Załączniki:
1) XX/2013/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 219.87 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XX/214/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2012 roku w zamiaru likwidacji XI Liceum Profilowanego z siedzibą w Radzionkowie ul. Zofii Nałkowskiej 2

Załączniki:
1) XX/214/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 210.23 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XX/215/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2012 roku wzamiaru likwidacji Szkoły Policealnej Nr 4 z siedzibą w Radzionkowie ul. Zofii Nałkowskiej 2

Załączniki:
1) XX/215/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 213.31 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-06

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała Nr XX/216/2012 Rady Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 28 lutego 2012 roku w w sprawie zamiaru likwidacji Filii Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury im. H. Jordana w Tarnowskich Górach z siedzibą w Kaletach ul. Rogowskiego 43

Załączniki:
1) XX/216/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 236.34 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-06

WIĘCEJ »
POWRÓT