» STRONA GŁÓWNA » MENU PRZEDMIOTOWE » Uchwały Zarządu Powiatu » Uchwały Zarządu Powiatu IV kadencji » 2012 rok » Uchwały Zarządu Powiatu z dnia 12 marca 2012 roku

Tytuł:  Uchwała nr 141/673/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 marca 2012 roku w sprawiw zmiany uchwały nr 126/592/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 27 stycznia 2012 roku w sprawie planów finansowych Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych Powiatu Tarnogórskiego oraz jednostek powiązanych budżetowo na 2012 rok

Symbol: 141/673/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 141/673/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 843.21 KB

Data wprowadzenia: 2013-10-28

WIĘCEJ »
Tytuł:  uchwała nr 141/676/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tarnogórskiego wraz z prognozą kwoty długu

Symbol: 142/676/2012

Załączniki:
1) Uchwałą nr 141/676/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 5697.23 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 141/675/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 141/675/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 141/675/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 3981.73 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 141/674/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Powiatowi Tarnogóskiemu odrebnymi ustawami na 2012 rok

Symbol: 141/674/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 141/674/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 409.19 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 141/672/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Powiatu Tarnogórskiego na 2012 rok

Symbol: 141/672/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 141/672/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 2369.38 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 141/671/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogóskiego w roku 2012 w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Symbol: 141/671/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 141/671/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 933.58 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 141/670/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia naboru przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2012 w dziedzinie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Symbol: 141/670/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 141/670/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 927.78 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 141/669/2012 Zarządu Powiatu w tarnowskich Górach z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w dziedzinie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Symbol: 141/669/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 141/669/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 3607.38 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 141/668/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu Tarnogórskiego w roku 2012 w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

Symbol: 141/668/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 141/668/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 4231.64 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 141/667/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w tarnowskich Górach za rok 2011

Symbol: 141/667/2012

Załączniki:
1) Uchwała nr 141/667/2012 Typ: PDF, Rozmiar: 23404.88 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-20

WIĘCEJ »
Tytuł:  Uchwała nr 141/666/2012 Zarządu Powiatu w Tarnowskich Górach z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie przekazania pod obrady Rady Powiatu w Tarnowskich Górach projektu uchwąły w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia zbędnego do realizacji zadań własnych Powiatu Tarnogórskiego

Symbol: 1421/666/2012

Załączniki:
1) Plik Typ: PDF, Rozmiar: 420.55 KB

Data wprowadzenia: 2012-03-20

WIĘCEJ »
POWRÓT