» STRONA GŁÓWNA » MENU PODMIOTOWE » Władze » Rada Powiatu Tarnogórskiego » Protokoły z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu Tarnogórskiego » 2012 rok

Tytuł:  Protokół z kontroli nadzoru właścicielskiego Zarządu Powiatu nad Przedsiębiorstwem NOVA sp. z o.o. oraz kontroli wszelkich aspektów gospodarczych pomiędzy Spółką a Powiatem Tarnogórskim za okres od dnia utworzenia spółki do dnia złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Załączniki:
1) protokół Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2013-01-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Protokół z kontroli działalności Biura Bezpieczeństwa Publicznego z dnia 22 października 2012 roku

Załączniki:
1) protokół Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2012-11-23

WIĘCEJ »
Tytuł:  Protokół z kontroli Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa oraz kontroli wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za I półrocze 2012 roku

Załączniki:
1) protokół Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2012-10-08

WIĘCEJ »
Tytuł:  Protokół z kontroli sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, sprawozdania finansowego za 2011 rok oraz wykonania planu finansowego na 2011 rok WSP im. dr B. Hagera w likwidacji w Tarnowskich Górach z dnia 6 czerwca 2012 roku

Załączniki:
1) protokół Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Protokół z kontroli Wydziału Gospodarki Nieruchomościami z dnia 25 maja 2012 roku

Załączniki:
1) protokół Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2012-07-13

WIĘCEJ »
Tytuł:  Protokół z kontroli wykonania budżetu Powiatu Tarnogórskiego za 2011 rok

Załączniki:
1) protokół z kontroli Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2012-05-09

WIĘCEJ »
Tytuł:  Protokół z kontroli organizacji pracy Wydziału Edukacji z dnia 27 marca 2012 roku

Załączniki:
1) protokół z kontroli Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-16

WIĘCEJ »
Tytuł:  Protokół z kontroli realizacji uchwał Rady Powiatu w Tarnowskich Górach za rok 2011 z dnia 24 lutego 2012 roku

Załączniki:
1) protokół z kontroli Typ: PDF, Rozmiar: 0 KB

Data wprowadzenia: 2012-04-16

WIĘCEJ »
POWRÓT